Sunday, June 19, 2011

Haunting Monologue

shi shui dao yan zhe chang xi [Who directed this play?]
zai zhe gu dan jiao se li [In this lonely role]
dui bai zong shi zi yan zi yu [Dialogue is only between self]
dui shou du shi hui yi [Memories being the only opponents]
kan bu chu she me jie ju [Unable to see what could be the ending]

zi shi zhi zhong quan shi ni [It's all you throughout]
rang wo tou ru tai che di [whom I am so completely into
]
gu shi ru guo zhu ding bei ju [But if the story is fated to be tragic]
he ku gei wo mei li [why bother giving me the beauty]
yan chu xiang ju ge bie li [of coming together and parting after]

mei you xing xing de ye li [In a star-less night]
wo yong lei guang xi yin ni [I appeal to you with tears]
ji ran ai ni bu neng yan yu [Since can't express my love]
zhi neng wei xiao ku qi [I can only smile and cry]
rang wo cong ci wang le ni [Let me forget you from now on]

mei you xing xing de ye li [In a star-less night]
wo ba wang shi liu gei ni [I'll leave you with memories]
ru guo yi qie zhi shi yan xi [If everything is just an act]
yao ni hao hao kan xi [I will let you enjoy the show]
xin sui zhi shi wo zi ji [and endure the heartbreak alone]8 tots:

Anonymous said...

why it's called "haunting monologue"??

Catherine said...

the title of the song, du jiao xi, is directly translated as one-man show i.e monologue..

the music, lyrics are sad and haunting...

hence.

jun6 said...

yes..I love this song since long long time ago...your translation is awesome:)

Catherine said...

yes, one of my fav songs too..thanx :)

Wong Nguk Sing said...

Wow, oldie... brought back lots of memories!

Catherine said...

haha yeah..some oldies sure are great :)

Wong Nguk Sing said...

Does it mean that "WE" are old liao? Ha~

Catherine said...

err..young at heart? ;)

Post a Comment